CENNÍK OBJEDNÁVKA - Motorový čln na Dunaji

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

CENNÍK OBJEDNÁVKA

 

POPIS TRASY

CENA ZA ČLN
(6 osôb + kapitán)

Doba plavby

Dĺžka plavby

A1

BRATISLAVA CENTRUM, KARLOVESKÉ RAMENO

Bratislavský prístav, Eurovea, Bratislavské nábrežie, osobný prístav, Reduta, Bratislavský hrad a podhradie, Parlament, River Park. Na petržalskej strane mestská pláž, oddychová zóna, sad Janka Kráľa. Bratislavské mosty Prístavný, Apollo, Starý most, most SNP, Lafranconi. Karloveské rameno.

125

1 hod

15 km

A2

BRATISLAVA CENTRUM, KARLOVESKÉ RAMENO, DEVÍN

Bratislavský prístav, Eurovea, Bratislavské nábrežie, osobný prístav, Reduta, Bratislavský hrad a podhradie, Parlament, River Park. Na petržalskej strane mestská pláž, oddychová zóna, sad Janka Kráľa. Bratislavské mosty Prístavný, Apollo, Starý most, most SNP, Lafranconi. Karloveské rameno, krásna príroda po odidvoch brehoch Dunaja s pieskovými plážami. Hrad DEVÍN na sútoku Dunaja a Moravy.

160 €

2,5 hod

30 km

A3

BRATISLAVA CENTRUM, KARLOVESKÉ RAMENO, DEVÍN, HAINBURG

Bratislavský prístav, Eurovea, Bratislavské nábrežie, osobný prístav, Reduta, Bratislavský hrad a podhradie, Parlament, River Park. Na petržalskej strane meská pláž, oddychová zóna, sad Janka Kráľa. Bratislavské mosty Prístavný, Apollo, Starý most, most SNP, Lafranconi. Karloveského rameno, krásna príroda po odidvoch brehoch Dunaja s pieskovými plážami. Hrad DEVÍN na sútoku Dunaja a Moravy. Rakúske mestečko HAINBURG.

180 €

2 - 3 hod

40 km

A4

BRATISLAVA CENTRUM, KARLOVESKÉ RAMENO, DEVÍN,
HAINBURG, ORTH an der DONAU

Bratislavský prístav, Eurovea, Bratislavské nábrežie, osobný prístav, Reduta, Bratislavský hrad a podhradie, Parlament, River Park. Na petržalskej strane meská pláž, oddychová zóna, sad Janka Kráľa. Bratislavské mosty Prístavný, Apollo, Starý most, most SNP, Lafranconi. Karloveského rameno, krásna príroda po odidvoch brehoch Dunaja s pieskovými plážami. Hrad DEVÍN na sútoku Dunaja a Moravy. Rakúske mestečko HAINBURG. Rekreačná oblasť je súčasťou národného parku Donajské luhy s nádhernou prírodou a pieskovými plážami. Orth an der Donau s rešturáciou špecializujúcu sa na ryby.

290 €

4 - 5 hod

75 km

A5

BRATISLAVA CENTRUM, KARLOVESKÉ RAMENO, DEVÍN,
HAINBURG,
ORTH an der DONAU,
Plavebná komora Freudenau, VIEDEŇ

Bratislavský prístav, Eurovea, Bratislavské nábrežie, osobný prístav, Reduta, Bratislavský hrad a podhradie, Parlament, River Park. Na petržalskej strane meská pláž, oddychová zóna, sad Janka Kráľa. Bratislavské mosty Prístavný, Apollo, Starý most, most SNP, Lafranconi. Karloveského rameno, krásna príroda po odidvoch brehoch Dunaja s piskovými plážami. Hrad DEVÍN na sútoku Dunaja a Moravy. Rakúske mestečko HAINBURG. Rekreačná oblasť je súčasťou národného parku Donajské luhy s nádhernou prírodou a pieskovými plážami. Orth an der Donau s rešturáciou špecializujúcpu sa na ryby. Preplavba plavenou komorou Freudenau. Viedeň, hlavné mesto Rakúska s bohatou dunajskou infraštruktúrou. Je politickým, priemyselným, hospodárskym a kultúrnym centrom štátu.

450 €

C
E
L
O
D
E
N
N
Ý

V
Ý
L
E
T

150 km

B1

BRATISLAVA CENTRUM, KARLOVESKÉ RAMENO, JAROVECKÉ RAMENO

Bratislavský prístav, Eurovea, Bratislavské nábrežie, osobný prístav, Reduta, Bratislavský hrad a podhradie, Parlament, River Park. Na petržalskej strane mestská pláž, oddychová zóna, sad Janka Kráľa. Bratislavské mosty Prístavný, Apollo, Starý most, most SNP, Lafranconi. Karloveské rameno.
Plavba dolu tokom do Jarovecké ramena. Houseboaty a obývané dunajské lode.  Možnosť občerstvenia v marine. Kotvenie s možnosťou kúpania.

170 €

2,5 - 3 hod

33 km

B2

BRATISLAVA CENTRUM, KARLOVESKÉ RAMENO, JAROVECKÉ RAMENO, ČUNOVO, HAMULIAKOVO

Bratislavský prístav, Eurovea, Bratislavské nábrežie, osobný prístav, Reduta, Bratislavský hrad a podhradie, Parlament, River Park. Na petržalskej strane mestská pláž, oddychová zóna, sad Janka Kráľa. Bratislavské mosty Prístavný, Apollo, Starý most, most SNP, Lafranconi. Karloveské rameno.
Plavba dolu tokom do Jarovecké ramena. Houseboaty a obývané dunajské lode.  Možnosť občerstvenia v marine. Kotvenie s možnosťou kúpania. Vodné dielo Čuňovo, DANUBIANA - možnosť prehliadky galérie moderného umenia,  hotel Divoká Voda s areálom vodných športov, reštaurácie MODRÁ ČAJKA na vode s možnosťou občerstvenie, bazén na pontóne s možnosťou kúpania. Reštaurácia v Hamuliakove.

250 €

4 hod

58 km

C1

JAROVECKÉ RAMENO

Plavba dolu tokom do Jarovecké ramena. Houseboaty a obývané dunajské lode.  Možnosť občerstvenia v marine. Kotvenie s možnosťou kúpania.

130 €

1,5 - 2 hod

16 km

C2

JAROVECKÉ RAMENO, ČUŇOVO, HAMULIAKOVO

Plavba dolu tokom do Jarovecké ramena. Houseboaty a obývané dunajské lode.  Možnosť občerstvenia v marine. Kotvenie s možnosťou kúpania. Vodné dielo Čuňovo, DANUBIANA - možnosť prehliadky galérie moderného umenia,  hotel Divoká Voda s areálom vodných športov, reštaurácie MODRÁ ČAJKA na vode s možnosťou občerstvenie, bazén na pontóne s možnosťou kúpania. Reštaurácia v Hamuliakove.

180 €

3 hod

38 km

C3

JAROVECKÉ RAMENO, ČUŇOVO, HAMULIAKOVO, ŠAMORÍN

Plavba dolu tokom do Jarovecké ramena. Houseboaty a obývané dunajské lode.  Možnosť občerstvenia v marine. Kotvenie s možnosťou kúpania. Vodné dielo Čuňovo, DANUBIANA - možnosť prehliadky galérie moderného umenia,  hotel Divoká Voda s areálom vodných športov, reštaurácie MODRÁ ČAJKA na vode s možnosťou občerstvenie, bazén na pontóne s možnosťou kúpania. Reštaurácia v Hamuliakove. Vtáči ostrov. Prístav Kormorán v Čilistove pri Šamoríne s možnosťou občerstvenia sa na houseboate alebo v hoteli. Pekná rekreačná oblasť.

230 €

3 - 4 hod

52 km

C4

JAROVECKÉ RAMENO, ČUŇOVO, HAMULIAKOVO, ŠAMORÍN,
Gabčíkovo - plavebné komory,
MEDVEĎOV

Plavba dolu tokom do Jarovecké ramena. Houseboaty a obývané dunajské lode. Možnosť občerstvenia v marine. Kotvenie s možnosťou kúpania. Vodné dielo Čuňovo, DANUBIANA - možnosť prehliadky galérie moderného umenia, hotel Divoká Voda s areálom vodných športov, reštaurácie MODRÁ ČAJKA na vode s možnosťou občerstvenie, bazén na pontóne s možnosťou kúpania. Reštaurácia v Hamuliakove.
Vodné dielo Gabčíkovo. Vtáči ostrov. Prístav Kormorán v Čilistove pri Šamoríne s možnosťou občerstvenia sa na houseboate alebo v hoteli. Pekná rekreačná oblasť.
Preplavba cez gabčíkovské plavebné komory. Rozdiel hladín až 24 m. Možné občerstvenie v maríne Medveďov.

390 €

C
E
L
O
D
E
N
N
Ý

V
Ý
L
E
T

128 km

C5

JAROVECKÉ RAMENO, ČUŇOVO, HAMULIAKOVO, ŠAMORÍN,
Gabčíkovo - plavebné komory, MEDVEĎOV,
Mošonský DUNAJ, GYOR

Plavba dolu tokom do Jarovecké ramena. Houseboaty a obývané dunajské lode. Možnosť občerstvenia v marine. Kotvenie s možnosťou kúpania.
Vodné dielo Čuňovo, DANUBIANA - možnosť prehliadky galérie moderného umenia,  hotel Divoká Voda s areálom vodných športov, reštaurácie MODRÁ ČAJKA na vode s možnosťou občerstvenie, bazén na pontóne s možnosťou kúpania. Reštaurácia v Hamuliakove.
Vtáči ostrov. Prístav Kormorán v Čilistove pri Šamoríne s možnosťou občerstvenia sa na houseboate alebo v hoteli. Pekná rekreačná oblasť.
Preplavba cez gabčíkovské plavebné komory. Rozdiel hladín až 24 m. Možné občerstvenie v maríne Medveďov.
Plavba hore prúdom mošonského toku DUNAJA. Mesto Gyor. Možnosť pikniku v prírode.

500 €

C
E
L
O
D
E
N
N
Ý

V
Ý
L
E
T

180 km

C6

JAROVECKÉ RAMENO, ČUŇOVO, HAMULIAKOVO, ŠAMORÍN,
Gabčíkovo - plavebné komory, MEDVEĎOV,
Komárno, rieka VÁH

Plavba dolu tokom do Jarovecké ramena. Houseboaty a obývané dunajské lode. Možnosť občerstvenia v marine. Kotvenie s možnosťou kúpania. Vodné dielo Čunňvo, DANUBIANA - možnosť prehliadky galérie moderného umenia,  hotel Divoká Voda s areálom vodných športov, reštaurácie MODRÁ ČAJKA na vode s možnosťou občerstvenie, bazén na pontóne s možnosťou kúpania. Reštaurácia v Hamuliakove.
Vtáči ostrov. Prístav Kormorán v Čilistove pri Šamoríne s možnosťou občerstvenia sa na houseboate alebo v hoteli. Pekná rekreačná oblasť.
Preplavba cez gabčíkovské plavebné komory. Rozdiel hladín až 24 m. Možné občerstvenie v maríne Medveďov.
Marína v Komárne. Plavba proti prúdu rieky VÁH.

550 €

C
E
L
O
D
E
N
N
Ý

V
Ý
L
E
T

220 km

C7

JAROVECKÉ RAMENO, ČUŇOVO, HAMULIAKOVO, ŠAMORÍN,
Gabčíkovo - plavebné komory, MEDVEĎOV, Komárno,
rieka VÁH, ŠTÚROVO a OSTRIHOM

Plavba dolu tokom do Jarovecké ramena. Houseboaty a obývané dunajské lode. Možnosť občerstvenia v marine. Kotvenie s možnosťou kúpania. Vodné dielo Čuňovo, DANUBIANA - možnosť prehliadky galérie moderného umenia,  hotel Divoká Voda s areálom vodných športov, reštaurácie MODRÁ ČAJKA na vode s možnosťou občerstvenie, bazén na pontóne s možnosťou kúpania. Reštaurácia v Hamuliakove.
Vtáči ostrov. Prístav Kormorán v Čilistove pri Šamoríne s možnosťou občerstvenia sa na houseboate alebo v hoteli. Pekná rekreačná oblasť.
Preplavba cez gabčíkovské plavebné komory. Rozdiel hladín až 24 m. Možné občerstvenie v maríne Medveďov. Marína v Komárne.
Plavba proti prúdu rieky VÁH. Štúrovo a historické mesto OSTRIHOM. Marína, možnosť nocovania.

750 €

2

D
Ň
O
V
Ý

V
Ý
L
E
T

320 km

C8

JAROVECKÉ RAMENO, ČUŇOVO, HAMULIAKOVO, ŠAMORÍN,
Gabčíkovo - plavebné komory, MEDVEĎOV, Komárno, rieka VÁH, ŠTÚROVO a OSTRIHOM, VISEGRÁD, NAGYMAROS, DUNABOGDÁNY

Plavba dolu tokom do Jarovecké ramena. Houseboaty a obývané dunajské lode. Možnosť občerstvenia v marine. Kotvenie s možnosťou kúpania. Vodné dielo Čuňovo, DANUBIANA - možnosť prehliadky galérie moderného umenia,  hotel Divoká Voda s areálom vodných športov, reštaurácie MODRÁ ČAJKA na vode s možnosťou občerstvenie, bazén na pontóne s možnosťou kúpania. Reštaurácia v Hamuliakove.
Vtáči ostrov. Prístav Kormorán v Čilistove pri Šamoríne s možnosťou občerstvenia sa na houseboate alebo v hoteli. Pekná rekreačná oblasť. Preplavba cez gabčíkovské plavebné komory. Rozdiel hladín až 24 m. Možné občerstvenie v maríne Medveďov. Marína v Komárne.
Plavba proti prúdu rieky VÁH. Štúrovo a historické mesto OSTRIHOM. Marína, možnosť prenocovania. Visegrád - historické mesto. Možnosť prenocovania priamo v meste, v maríne v Nagymaros alebo v maríne Dunabogdány.

850 €

2

D
Ň
O
V
Ý

V
Ý
L
E
T

385 km

C9

JAROVECKÉ RAMENO, ČUNOVO, HAMULIAKOVO, ŠAMORÍN,
Gabčíkovo - plavebné komory, MEDVEĎOV, Komárno, rieka VÁH, ŠTÚROVO a OSTRIHOM, VISEGRÁD, NAGYMAROS, DUNABOGDÁNY, VÁC, BUDAPEST

Plavba dolu tokom do Jarovecké ramena. Houseboaty a obývané dunajské lode. Možnosť občerstvenia v marine. Kotvenie s možnosťou kúpania. Vodné dielo Čuňovo, DANUBIANA - možnosť prehliadky galérie moderného umenia,  hotel Divoká Voda s areálom vodných športov, reštaurácie MODRÁ ČAJKA na vode s možnosťou občerstvenie, bazén na pontóne s možnosťou kúpania. Reštaurácia v Hamuliakove.
Vtáči ostrov. Prístav Kormorán v Čilistove pri Šamoríne s možnosťou občerstvenia sa na houseboate alebo v hoteli. Pekná rekreačná oblasť. Preplavba cez gabčíkovské plavebné komory. Rozdiel hladín až 24 m. Možné občerstvenie v maríne Medveďov. Marína v Komárne.
Plavba proti prúdu rieky VÁH. Štúrovo a historické mesto OSTRIHOM. Visegrád historické mesto. Možnosť návštevy mesta Nagymaros, Dunabogdány, alebo Vác. Možnosť prenocovania priamo v meste BUDAPEŠŤ - hlavné a najväčšie mesto Maďarska, hospodárske, dopravné a kultúrne centrum krajiny.

1350 €

3

D
Ň
O
V
Ý

V
Ý
L
E
T

500 km

D1

PRENÁJOM ČLNU

Prenájom člnu aj s kapitánom. Možnosť individuálnej plavby podľa požiadaviek zákazníka. (Viedeň, Vodné dielo Gabčíkovo prívodný kanál, Vojka, Plavebné komory Gabčíkovo, Medveďov, Komárno, Sútok Dunaja a Váhu, Patince, Štúrovo...)

125 € / hod

D2

ROMANTICKÁ NOČNÁ PLAVBA

Romantická plavba pre 2 až 6 osôb večernou Bratislavou. V cene zahrnutá fľaša sektu.

150 € / hod

D3

KONDIČNÉ PLAVBY

Máš čerstvý „lodičák“ a plánuješ si požičať loď a vyraziť na Dunaj? Rieka Dunaj je európsky veľtok, ktorý je potrebné veľmi dobre poznať ešte predtým, ako prvý krát vyrazíte so svojou novou alebo požičanou loďou na hlavný tok tejto rieky. Zoznámime Vás podrobne s kritickými úsekmi, plytčinami a nebezpečnými miestami od Viedne až po Budapešť.

100 € / hod

D4

ŠPECIÁLNA PONUKA PRE IN-LINE KORČULIAROV

Prečo jazdiť stále iba po tej istej trase? Prečo nekorčuľovať raz takú vzdialenosť? Pri ceste späť fúka nepríjemný protivietor? Nič to.  Zoberieme Vás späť motorovým člnom. Možnosť zastávky v reštaurácii na vode Modrá Čajka alebo prehliadka Jaroveckého ramena s houseboatmi s možnosťou kúpania.

100 €

D5

VODNÉ LYŽOVANIE

Možnosť zvolenie konkrétneho miesta od Bratislavy po Hamuliakovo. Štandardne prebieha vodné lyžovanie na bezpečnej vodnej ploche Dunaja cca 5 km od Bratislavy. Odporúčame mať vlastný neoprénový oblek (nie je podmienkou). Možnosť požičania vodných lyží a záchrannej vesty.

20€ + 1,20 €/ min

E

PRISTAVENIE ČLNA

Pristavenie člna v centre Bratislavy: Knaipa, Dunajský pivovar, Rver Park.

20€


Pracovné dni do 15:00 - ZĽAVA 10%

VERNÍ ZÁKAZNÍCI - ZĽAVA 10%
Darčeková poukážka - ZĽAVA 5%
Máj a október - ZĽAVA 5%


 
 
 
OBJEDNÁVAM SI PLAVBU


 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky